Comodo Nederland Logo Nederland

Comodo HackerProof

Met Comodo HackerProof plaats je een interactief trustlogo op je website waarmee je aangeeft dat je website dagelijks gescand wordt. Je laat hiermee aan je bezoekers zien dat de website goed beveiligd is. Dit verhoogt het klantvertrouwen en dus de kans op meer omzet.

Waarom Comodo HackerProof?

  • Dagelijkse scan op kwetsbaarheden en beveiligingslekken.
  • Herkenbaar trustlogo.
  • Gratis PCI scanning tools.
  • Geen software installatie nodig.
  Comodo Web Inspector Comodo HackerProof Comodo HackerGuardian
   webinspector HackerGuardian
  Vanaf €79 Bestellen Vanaf € 499 Bestellen Vanaf €249 Bestellen
Malware scan dagelijks dagelijks dagelijks
Blacklist monitoring ja nee nee
Vulnerability scan Ja, vanaf Plus ja nee
PCI Scanning ja ja ja
Database check ja nee nee
Analyse bezoekers nee ja nee
Test vanuit klantperspectief nee ja ja

HackerProof is een scandienst die je website periodiek controleert en kwalificeert als veilig. HackerProof bestaat uit een aantal onderdelen:

  • Dagelijkse vulnerability scan - Deze scanservice controleert je website dagelijks op kwetsbaarheden en spoort beveiligingslekken op.

  • HackerProof trustmark - Met het trustmark toon je aan bezoekers dat je website veilig is bevonden. In het logo is te zien op welke datum en tijdstip er voor het laatst is gescand.

  • a/b vergelijking - Een online tool waarmee je de invloed van het gebruik van het trustlogo op de website op bezoekers kunt meten met een a/b vergelijking. Bij een a/b vergelijking krijgt de ene helft van de bezoekers het Hackerproof logo wel te zien en de andere helft niet. Zo is goed te zien welk verschil het logo maakt op je website en of het daadwerkelijk meer omzet oplevert.

  • PCI scanning - Een dienst waarmee je per kwartaal kunt controleren of je voldoet aan de PCI standaarden (eisen waar websites aan moeten voldoen om creditcard betalingen en gegevens van kaarthouders te mogen verwerken).

  • SiteInspector Scan - Controleert je website vanuit het oogpunt van de klant. Om dit te doen worden alle pagina's gedownload en geopend vanuit een testbrowser. Als de browser bijvoorbeeld een kwaadaardig bestand probeert te downloaden, crasht of gedrag vertoont dat duidt op malware wordt er per e-mail een melding gestuurd naar de eigenaar.

HackerProof

Prijzen exclusief BTW.